Атестація 2024

Протягом п’яти робочих днів педагогічний працівник може подати до атестаційної комісії документи, що, на його думку, свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення. У разі подання документів в електронній формі надсилати скан-копії на адресу kozyn_kolegium@ukr.net.

Вимоги до компетентностей, обов’язків та кваліфікацій працівників визначаються ПРОФЕСІЙНИМИ СТАНДАРТАМИ:

https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakaz_2736.pdf

Положення про атестацію педагогічних працівників:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1649-22#Text